Hướng dẫn Kết nối máy lẻ qua internet vào tổng đài IP Grandstream Hướng dẫn Kết nối máy lẻ qua internet vào tổng đài IP Grandstream Reviewed by Sơn Trường on 9:00 PM Rating: 5
Hướng dẫn download và upload file lời chào vào tổng đài KX-NS300, KX-NS1000 Hướng dẫn download và upload file lời chào vào tổng đài KX-NS300, KX-NS1000 Reviewed by Sơn Trường on 8:58 PM Rating: 5
Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300 Hướng dẫn cài đặt tổng đài Panasonic KX-NS300 Reviewed by Sơn Trường on 1:22 AM Rating: 5
Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị cắm SIM Synway Hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thiết bị cắm SIM Synway Reviewed by Sơn Trường on 1:22 AM Rating: 5
Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Icom V8 và V82 Hướng dẫn sử dụng máy bộ đàm Icom V8 và V82 Reviewed by Sơn Trường on 5:29 AM Rating: 5

Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108

Sơn Trường 5:19 AM
Hướng dẫn cài đặt gateway GXW4108 kết nối với các tổng đài IP Grandstream, Asterish, Freepbx, Elastix... 1. Xem địa chỉ IP, đăng nhập t...Read More
Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108 Hướng dẫn sử dụng gateway GXW4108 Reviewed by Sơn Trường on 5:19 AM Rating: 5
Thiết lập Paging/Intercom thông báo trên nền tổng đài ip Thiết lập Paging/Intercom thông báo trên nền tổng đài ip Reviewed by Sơn Trường on 5:18 AM Rating: 5
Hướng dẫn sử dụng thiết bị FXO 4 cổng, 8 cổng, 16 cổng Hướng dẫn sử dụng thiết bị FXO 4 cổng, 8 cổng, 16 cổng Reviewed by Sơn Trường on 8:08 PM Rating: 5
Hướng dẫn cài đặt tổng đài điện thoại N824 Hướng dẫn cài đặt tổng đài điện thoại  N824 Reviewed by Sơn Trường on 8:04 PM Rating: 5
Powered by Blogger.